A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a munkavédelmi képviselő alapképzésének és továbbképzésének követelményeiről.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a alapján a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 óraszámú alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie a munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg. Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzéteszi.

A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapítja meg.

  • A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei – letöltés
  • Szabályzat a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szakmai felügyeletéről – letöltés

Forrás: ommf.gov.hu