2024.02.14-én megjelent a Kormány 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelete a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól. (Magyar Közlöny 2024. évi 16. szám.)

Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)