A munkavédelmet érintő nemzeti joganyagok

I./1. Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság

I./2. Foglalkozás-egészségügy

1./3. Munkabaleset

I./4. Foglalkozási betegség, fokozott expozíció