A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása – a 2024. év végén megjelent munkavédelmi tárgyú jogszabályváltozásokról, egy összefoglaló elérhető:

2024.01.02. – A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
– a 2023. év végén megjelent munkavédelmi tárgyú jogszabályváltozásokról

1. A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény

1.1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása, elérhető itt

1.2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása, elérhető itt

1.3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása, elérhető itt

1.4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása, elérhető itt

1.5. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása, elérhető itt

1.6. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény módosítása, elérhető itt

1.7. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény módosítása, elérhető itt

Fenti szabályozások lényegi eleme, hogy azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkavállaló alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni rendeletben kerülnek meghatározásra, amelyet az ágazati miniszterek szeptemberig közzétesznek.


2. Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény, elérhető itt

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az oktatási ismeretanyagot tartalmazó oktatási tematikát február 1-ig közzéteszi.


3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXVIII. törvényelérhető itt

4. Miniszteri rendeletek

4.1.
55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről, elérhető itt

4.2.
56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról, elérhető itt
(új munkabaleseti jegyzőkönyv minta elérhető itt)

4.3.
57/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.4.
58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.5.
59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.6.
60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.7.
61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.8.
62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.9.
63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról, elérhető itt

4.10.
64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról, elérhető itt

4.11.
65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.12.
66/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.13.
67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról szóló 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.14.
68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.15.
69/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosításáról, elérhető itt

.: Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet :.